Grønlandsk navn: Aattaq; (Unge: Aataannguaq; Voksen: Aataarsuaq)
Latinsk navn: Pagophilus groenlandicus
Engelsk navn: Harp Seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sæler

Grønlandssælen kan ses året rundt i V- og Ø-Grønland. Den er dog især talrig om sommeren, hvor den kommer til Grønland fra Newfoundland og Jan Mayen, hvor den yngler. Sælerne ses ofte i de grønlandske fjorde og skærgårde i småflokke på 10-20 dyr. Efter parringstiden samles sælerne i store flokke for at fælde, dvs. skifte hårene.

Kendetegn
De voksne sæler (sortsider) har mørkt hoved og en karakteristisk hesteskoformet tegning på ryggen. De unge grønlandssæler (blåsider) har derimod grå, plettet ryg og lysegrå underside.

Føde
Grønlandssælens føde består af lodde, polartorsk, tobis, uvak, sild og krebsdyr. En voksen sæl æder omkring 3 kg fisk om dagen.

Grønlandssæl (Unge: Blåside; Voksen: Sortside) - Aattaq; (Unge: Aataannguaq; Voksen: Aataarsuaq) - Pagophilus groenlandicus - Harp Seal
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Danske navne: Ungen kaldes blåside, den voksne sortside
  • Længde: 1,6-1,9 m
  • Vægt: 120-140 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: 11-12 måneder
  • Dieperiode: 10-12 dage
  • Kønsmoden efter 4-6 år
  • Max. levealder: 30 år
Vidste du det?
Grønlandssælens nyfødte unge har en helt hvid pels, der er meget eftertragtet. Derfor dræbte man tidligere de små unger på deres ynglepladser. Fangsten er dog stoppet, og antallet af sæler er steget betragteligt siden.