Grønlandsk navn: Aaveq
Latinsk navn: Odobenus rosmarus
Engelsk navn: Walrus
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Hvalrosser

I Grønland lever den atlantiske hvalros i tre adskilte bestande: Nordvandsbestanden, den vestgrønlandske bestand og den østgrønlandske bestand. Hvalrosserne lever nær kysten eller i polynier, dvs. åbne render med drivis. Den østgrønlandske bestand har faste hvilepladser på land. Hvalrosser lever i flokke og kommunikerer med hinanden.

Kendetegn
Hvalrosen er en sæl med stor, tyk forkrop og hals samt et lille hoved med flad snude og op til 50 cm lange stødtænder. Hannen er størst og har ofte knopper og ar på forkroppen efter voldsomme parringskampe.

Hvalros - Aaveq - Odobenus rosmarus - Walrus
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 350 cm
  • Vægt: 1.000-2.000 kg
  • Parring: november-juli
  • Kuldstørrelse: normalt 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2.-3. år
  • Dieperiode. omkring 2-3 år
  • Kønsmoden efter 6-10 år
  • Max. levealder: ca. 40 år
Vidste du det?
Hvalrosser bruger perioden juli-oktober, hvor isen bryder op, til at æde og til at opbygge et tykt spæklag inden vinteren. Skægbørsterne bruges til at finde muslinger, snegle, børsteorme og andre dyr på havbunden. Hvalrossen roder føden op i vandet med de store forluffer.