Grønlandsk navn: Qilalugaq qaqortaq
Latinsk navn: Delphinapterus leucas
Engelsk navn: Beluga; White Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Monodontidae

I vinterhalvåret er hvidhvalen almindelig i de isfri farvande ud for V-Grønland og langs isranden mod nord til Qaanaaq. Den opholder sig året rundt i arktiske farvande, men ses kun fåtalligt langs Grønlands østkyst. Om foråret og sommeren vandrer de grønlandske hvidhvaler til det højarktiske Canada for at parre sig og kælve.

Kendetegn
Hvidhvalen er en hvid tandhval uden rygfinne. Ved fødslen er hvalen brun, og som unge er den grå. Først efter 5-10 år er hvalen helt hvid.

Føde
Hvidhvalen lever hovedsageligt af fisk som polartorsk, uvak, rødfisk, havkat, hellefisk, fjeldørreder samt blæksprutter og krebsdyr. Hvidhvalen sluger sit bytte helt.

Hvidhval (Hvidfisk) - Qilalugaq qaqortaq - Delphinapterus leucas - Beluga; White Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 5 m
  • Vægt: Op til 1,6 tons
  • Dykkedybde: Ned til 800 m
  • Neddykningstid: Op til 23 min
  • Hastighed: Op til 22 km/t
  • Parring: forår
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 ca. hvert tredje år
  • Drægtighed: 14-15 måneder
Vidste du det?
Hvidhvaler frembringer mange forskellige lyde, og de bliver derfor også kaldt for "havets kanariefugl". Hvalerne bruger ekkoet fra lydene til at orientere sig. Det kaldes for ekkolokalisering. Hvidhvaler lever normalt i flokke fra 2-10 dyr, men der er set flokke på flere tusinde dyr.