Grønlandsk navn: Aarluarsuk
Latinsk navn: Lagenorhynchus acutus
Engelsk navn: White-sided Dolphin
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Hvidskævingen lever i Nordatlanten og normalt i flokke på op til 50 dyr, men der er observeret flokke i på flere tusinde dyr. Hvidskævingen er en ret sky hval, og man kender derfor ikke særlig meget til dens adfærd.

Kendetegn
Hvidskævingen er en slank, kortnæbbet delfin. Den har en høj rygfinne. Hvidskævingen har 30-40 kegleformede tænder i hver kæbehalvdel. Den minder meget om hvidnæse, som den ofte forveksles med. Hvidnæsen har dog helt hvidt næb, og hvidskævingen har et gulligt bånd bagest på siderne.

Føde
Hvidskævingen lever især af fisk og blæksprutter.

Hvidskæving - Lagenorhynchus acutus - White-sided Dolphin; Atlantic Whiteside Dolphin
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 2-3 m
  • Vægt: Op til 200 kg
  • Dykkedybde: Ned til 270 m
  • Neddykningstid: Op til 5 min
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert andet år
  • Drægtighed: 11 måneder
Vidste du det?
Hvidskævinger er meget sociale og legesyge dyr. De ses ofte i store flokke, som svømmer synkront og springer højt op af vandet.