Grønlandsk navn: Natsersuaq
Latinsk navn: Cystophora cristata
Engelsk navn: Hooded Seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sæler

Klapmydsen yngler på drivis ud for Grønlands kyster og fælder ud for NØ-Grønland og i Ammassalik-området. På vandringerne mellem yngle- og fældepladserne i april-maj og juli-september er klapmydsen en af de mest almindelige sæler i SV-Grønland.

Kendetegn
Klapmydsen har en lysegrå pels med mørke pletter. Hannen er noget større end hunnen, og den har desuden en stor blære på hovedet, der kan pustes op som en ballon.

Føde
Klapmydsen lever af forskellige store fisk som hellefisk, rødfisk og torsk samt blæksprutter og pelagiske krebsdyr.

Klapmyds - Natsersuaq - Cystophora cristata - Hooded Seal
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2,6 m
  • Vægt: Op til 450 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld pr. år: 1
  • Drægtighed: Ca. 12 måneder
  • Hunnen føder i marts-april
  • Dieperiode: ca. 4 dage
  • Kønsmoden efter 3-5 år
Vidste du det?
Klapmydsens unge er ved fødslen omkring 1 m lang og vejer 20-30 kg. Den dier kun i 4 døgn, men den tager ca. 7 kg på i vægt i døgnet. Det er rekord for væksten blandt havpattedyr. Skindet fra klapmydsen blev tidligere brugt som betræk til kajakker og konebåde.