Grønlandsk navn: Niisa
Latinsk navn: Phocoena phocoena
Engelsk navn: Harbour Porpoise; Common Porpoise
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Marsvin

Marsvinet eller tumleren er ret almindelig ved Grønland, især langs sydøstkysten og på vestkysten nordover til Disko Bugt. Der er flest marsvin ved Grønland om sommeren, men de forekommer hele året. Marsvin lever normalt alene eller i små flokke. 

Kendetegn
Marsvinet er den mindste hval i Grønland. Den har blåsort overside, finner, hale og luffer. Undersiden er hvid. Rygfinnen er trekantet og ca. 20 cm høj. Marsvinet har desuden en blåsort stribe fra munden til luffen.

Føde
Føden består først og fremmest af fisk, men også af blæksprutter og krebsdyr. De stigende havtemperaturer har givet bedre betingelser for torskene, som nu er marsvinenes vigtigste føde.

Marsvin (Tumler) - Niisa - Phocoena phocoena - Harbour Porpoise; Common Porpoise
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 2 m
  • Vægt: Op til 90 kg
  • Hunnerne er størst
  • Dykkedybde: Ned til 226 m
  • Neddykningstid: Op til 6 min.
  • Hastighed: Op til 20 km/t
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Drægtighed: 11 måneder
  • Max. levealder: 24 år
Vidste du det?
De seneste års stigning i marsvinenes fødemængde har betydet, at de er blevet sundere og har fået et tykkere spæklag og større vægt end tidligere.
I perioden 2002-2009 blev der årligt registreret fangster af mellem 1700 og 3200 marsvin ved Grønland. Der fanges flest marsvin i området ved Maniitsoq.