Næbhval, almindelig

Grønlandsk navn: Anarnaq
Latinsk navn: Mesoplodon bidens
Engelsk navn: Sowerby's Beaked Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Næbhvaler

Næbhvalen er udbredt i hele Nordatlanten, og man antager, at den vigtigste udbredelse er i den centrale del af det nordatlantiske område. Næbhvalen er meget sky, så man ved ikke meget om dens levevis, og man kender ikke antallet af individer.

Kendetegn
Næbhvalen er en sort tandhval med kropsform som en delfin. Rygfinnen sidder på den sidste tredjedel af ryggen. Lufferne er ret korte. Øverst på hovedet har den en lille bule, og munden har form som et næb.

Føde
Føden består især af dybhavsblæksprutter, som næbhvalen jager på stor dybde ved hjælp af ekkolokalisering.

Næbhval - Hyperoodon ampullatus - Bottlenose Dolphin; Northern Bottlenose Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 5 m
  • Vægt: Op til 1,3 tons
  • Hannerne er størst
  • Dykkedybde: Ned til 2.000 m
  • Neddykningstid: Op til 90 min
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 12 måneder
Vidste du det?
Hos næbhvalerne er det kun hannen, der har synlige tænder - og ofte kun ét tandpar i hver underkæbe. Hos hunnerne bliver tænderne i tandkødet.