Grønlandsk navn: Nordkaperi
Latinsk navn: Balaena glacialis
Engelsk navn: Northern Right Whale; Great Right Whale; Biscayan Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Rethvaler

Tidligere var nordkaperen almindelig i de grønlandske farvande op til randen af drivisen, men i dag er den næsten udryddet og ses kun sjældent. Hvalen er totalfredet overalt.

Kendetegn
Nordkaperen er en stor, kraftigt bygget hval uden rygfinne og med et stort hoved. Hvalen er sort eller mørkegrå med hvide pletter på bugen samt lyse kalluspletter og rurer på hovedet.

Fød
Nordkasperen lever af dyreplankton som krill, vandlopper, lyskrebs og vingesnegle. Føden filtreres fra vandet vha. hvalens barder.

Nordkaper - Balaena glacialis - Northern Right Whale; Great Right Whale; Biscayan Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 18 m
  • Vægt: 60-100 ton
  • Dykkedybde: Ned til ?
  • Neddykningstid: 10-20 minutter
  • Hastighed: Op til ?
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 3. år
  • Drægtighed: 12 måneder
  • Dieperiode: Omkring 1 år
Vidste du det?
Nordkaperen ånder gennem 2 blåsthuller. Blåsten danner derfor en todelt, V-formet og ca. 4,5 meter høj søjle.