Grønlandsk navn: Qipoqqaq
Latinsk navn: Megaptera novaeangliae
Engelsk navn: Humpback Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Pukkelhvalerne kan ses i de grønlandske farvande fra april-november, hvor de søger føde i V-Grønland mod nord til Disko Bugt-området og i Grønlandshavet. De vandrer gennem oceanerne mellem Arktis og Antarktis -  ofte i flokke på op til 80 dyr.

Kendetegn
Pukkelhvalen kendes især på sin "puklede"  kropsbygning og på de store forluffer med hvid underside og kant. De er ofte plaget af rurer, som sætter sig fast på kroppen. Blåsten er bred og op til 3 m høj.

Føde
Pukkelhvalens føde består af krill og stimefisk som polartorsk, lodde og tobis. Hvalen fylder mundhulen med vand og sier føden fra vandet med barderne. Hver mundfuld vejer 15 tons.

Pukkelhval (Stubhval) - Qipoqqaq - Megaptera novaeangliae - Humpback Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 18 m
  • Vægt: 25-30 tons
  • Dykkedybde: Ned til 370 m
  • Neddykningstid: Op til 38 min.
  • Hastighed: Op til 27 km/t
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2.-3. år
  • Drægtighed: ca. 11 måneder
Vidste du det?
Pukkelhvalen er kendt for sin sang, som menes at være en del af parringslegen. Man kan normalt se halefinnen under neddykning, og man kan ofte se hvalen kaste sig eller springe op af vandet. Man kan kende de enkelte pukkelhvaler fra hinanden på halefinnernes forskellige hvide aftegninger.