Grønlandsk navn: Ussuk
Latinsk navn: Erignathus barbatus barbatus
Engelsk navn: Bearded Seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sæler

Remmesælen er fåtallig i hele Grønland, hvor den lever ved kysten og i drivisen. Om vinteren forlader sælen de tilfrosne fjorde og is, der er mere end 15-20 cm tykt, og søger ud mod åbent vand. Remmesælen føder om foråret på drivisen eller ved iskanter. Parringen foregår umiddelbart efter ungens dieperiode. Remmesælen kommer aldrig på land.

Kendetegn
Remmesælen har en grålig til gråbrun pels uden mønster eller tegninger. Lige efter fældeperioden er pelsen normalt mere sølvgrå.

Føde
Remmesælens føde består af fisk, børsteorme, søpølser og muslinger.

Remmesæl - Ussuk; Taqammuaq - Erignathus barbatus - Bearded Seal
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2,7 m
  • Vægt: Op til 425 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2. år
  • Hunnen føder i april-maj
  • Dieperiode: Op til 24 dage
  • Kønsmoden efter 3-7 år
  • Max. levealder: 31 år
Vidste du det?
Remmesælens tykke skind er værdifuldt og blev tidligere brugt til fremstilling af hundepiske og kamiksåler samt remme til harpunliner, hundeskagler og slæder. Deraf kommer sælens danske navn "remmesæl".