Grønlandsk navn: Natseq; (Unge: Natsiaq; Voksen: Puisaannaq)
Latinsk navn: Phoca hispida
Engelsk navn: Ringed Seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sæler

Ringsælen er almindelig langs Grønlands kyster. Den lever normalt i fjorde og andre områder med isfjelde, drivis, bræis eller fast vinteris. Om sommeren kravler sælerne op på isen for at hvile og varme sig. De kan desuden vandre hen over isen for at finde sprækker og åndehuller. 

Kendetegn
Ringsælen er Grønlands mindste sæl. Pelsen er gråbrun eller grålig, og ryggen er mørkegrå med små mørke pletter, der er omgivet af en lys ring. Ungen er hvid og uldhåret indtil den får sin vandskyende pels efter 1-2 uger. 

Føde
Sælens føde består især af polartorsk og en særlig tangloppe.

Ringsæl (Netside) - Natseq; (Unge: Natsiaq; Voksen: Puisaannaq) - Phoca hispida - Ringed Seal
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 1,5 m-1,90 m
  • Vægt: 50-100 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert eller hvert 2. år
  • Drægtighed: Ca. 11 måneder
  • Kønsmoden efter 5-7 år
  • Maks. levealder: Omkring 45 år
Vidste du det?
Ringsælen lever året rundt i områder med op til 2 meter tyk is. Den overlever ved at holde åndehuller i isen åbne. Derved kan den søge føde under isen. I marts-april kravler hunnen op af åndehullet og føder ungen i en snehule oppe på pak- eller fastisen.