Grønlandsk navn: Qasigiaq; (Unge: Qasigiaraq)
Latinsk navn: Phoca vitulina
Engelsk navn: Harbour Seal; Common Seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sæler

Den spættede sæl er fåtallig i Grønland, hvor den findes fra Upernavik rundt om Kap Farvel til Scoresbysund. Der er flest spættede sæler i området omkring Kap Farvel, hvor de stadig fanges. Normalt lever sælen nær kysten i fjorde og skærgårde. De spættede sæler samles i flokke på land for at fælde i juli-august.

Kendetegn
Spættet sæl har en kort snude og en buet linje fra panden til snuden. Pelsfarven varierer fra lysegrå til gråbrun. Sælerne kendes desuden på det varierende mønster af mørke pletter. 

Føde
Føden består især af fisk samt blæksprutter og krebsdyr, der sluges hele.

Ringsæl (Netside) - Natseq; (Unge: Natsiaq; Voksen: Puisaannaq) - Phoca hispida - Ringed Seal
Fakta
  • Levested: Kyst og Hav
  • Længde: Op til 2 m
  • Vægt: Op til 125 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert eller hvert 2. år
  • Drægtighed: 11 måneder
  • Dieperiode: 2-4 måned
  • Kønsmoden efter 3-5 år
Vidste du det?
Skindet fra den spættede sæl er eftertragtet og blev bl.a. brugt til fremstilling af bukserne i den traditionelle kvindedragt. Bestanden af spættede sæler er meget lille, og arten betragtes i Grønland som kritisk truet. Sælen blev totalfredet i 2010.