Grønlandsk navn: Tikaagulliusaarnaq
Latinsk navn: Balaenoptera borealis
Engelsk navn: Sei Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Sejhvalen er udbredt og lever i alle verdens oceaner. Den findes i havet ud for S-Grønland i Danmarksstrædet og Davisstrædet. Arten vandrer mellem polare have om sommeren og tempererede eller subtropiske have om vinteren, hvor hvalerne parrer sig og føder.

Kendetegn
Sejhvalen er slank og mørkegrå med hvide pletter. Rygfinnen er høj, opret og placeret på den bagerste del af ryggen. Hvalen har 300-400 barder i hver halvdel af overkæben samt 32-62 bugfurer på den lyse bug. 

Føde
Hvalen lever af dyreplankton som vandlopper, krill og lyskrebs samt små stimefisk, som den filtrerer fra vandet med sine barder.

Sejhval - Balaenoptera borealis - Sei Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 12-18 m
  • Vægt: 20-30 tons
  • Dykkedybde: ?
  • Neddykningstid: ?
  • Hastighed: Maks. 50 km/t
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert 2. eller 3. år
  • Drægtighed: 10-12 måneder
  • Dieperiode: 7 måneder
Vidste du det?
Sejhvalen har fået sit danske navn efter torskefisken sej. Det skyldes, at sejen og sejhvalen forekom ved de Norske kyster og fjorde på samme tidspunkt. Begge dyr tiltrækkes af samme former for dyreplankton, som de æder.