Grønlandsk navn: Aarluk
Latinsk navn: Orcinus orca
Engelsk navn: Killer Whale; Orca;
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Spækhuggeren er en fåtallig gæst i Grønland, hvor den kan ses i V-Grønland mod nord til Qaanaaq og indtil den sydlige del af NØ-Grønland. Spækhuggere færdes både på åbent hav, langs kysten og inde i fjorde. De lever normalt i familie-flokke på 10-50 dyr.

Kendetegn
Spækhuggeren har sort overside, hvid underside, hvide aftegninger på siderne og en hvid plet bag hvert øje. Bag den op til 2 m høje rygfinne er der en grå aftegning. Lufferne kan blive op til 2 m lange. Blåsten er 3 m høj og busket.

Føde
Føden består små hajer, andre hvaler, sæler, fugle og blæksprutter. Spækhuggerne jager i flokke og har udviklet nogle meget snedige jagttekniker.

Spækhugger - Aarluk - Orcinus orca - Killer Whale; Orca;
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 10 m
  • Vægt: Op til 10 tons
  • Hannerne er størst
  • Dykkedybde: Ned til 260 m
  • Neddykningstid: Op til 17 min
  • Hastighed: Op til 60 km/t
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert femte år
  • Drægtighed: 15-18 måneder
Vidste du det?
De hvide og sorte aftegninger kamuflerer spækhuggeren. Et dyr, der svømmer over spækhuggeren, vil ikke kunne se spækhuggeren i det mørke havvand. Ligeledes vil et dyr, der svømmer under spækhuggeren, ikke kunne se hvalen på grund af lyset oppefra.