Grønlandsk navn: Tikaagullik
Latinsk navn: Balaenoptera acutorostrata
Engelsk navn: Minke Whale; Piked Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Vågehvalen eller sildepiskeren er den almindeligste bardehval ved Grønland. Den er mest talrig i SV-Grønland, men forekommer nordpå til Qaanaaq. Hvalen ses mindre talrigt på østkysten. Vågehvalerne søger føde i de arktiske havområder fra foråret til tidlig vinter, hvor de vandrer sydpå.

Kendetegn
Vågehvalen er den mindste af bardehvalerne. Ryggen er grå eller sort, og bugen er hvid med 30-70 bugfurer. Brystfinnerne er hvide på undersiden og har en hvid aftegning på oversiden. Vågehvalen springer ret ofte op i luften. Blåsten er ca. 1 m høj - den er lav og bred.

Føde
Føden består af plankton, krebsdyr og stimefisk.

Vågehval (Sildepisker) - Tikaagullik - Balaenoptera acutorostrata - Minke Whale; Piked Whale; Lesser Rorqual
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 10 m
  • Vægt: Op til 10 tons
  • Dykkedybde: Ned til 500 m
  • Neddykningstid: Op til 20 min
  • Hastighed: Op til 60 km/t
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert år
  • Drægtighed: 10-12 måneder
Vidste du det?
Der findes over 1 million vågehvaler i verden. Dette gør vågehvalen til den mest almindelige og den mest udbredte bardehval. Den grønlandske bestand blev i 2007 beregnet til at omfatte mere end 16.600 dyr.