Cikade (Dværgcikade)

Grønlandsk navn: Nipaalaq
Latinsk navn: Macrosteles laevis
Engelsk navn: Leafhopper
Klasse: Insekter
Orden: Næbmunde
Familie: Cikader

Cikader er udbredte i S- og SV-Grønland. De kan forekomme i massevis i græsområder, på dyrkede marker og i gamle nordboruiner. Nogle mener, at cikaderne er indslæbt til Grønland af nordboerne.

Kendetegn
Cikader kan kendes på deres grønne farve og på tornene på bagskinnebenene. Den største art bliver ca. 5 mm lang og har små torne på bagskinnebenene. Dværgcikader, som er godt 3 mm lange, har desuden mørke pletter på hovedet set oppefra og kraftige torne på bagskinnebenene.

Føde
Cikader suger plantesaft fra forskellige planter, især græsarter. Ved at ødelægge plantens grønkorn kan cikader gøre stor skade i haver og landbrug.

Cikade (Dværgcikade) - Macrosteles laevis - Leafhopper
Fakta
Vidste du det?
Den største af de to grønlandske cikadearter er udbredt fra Kap Farvel til Disko Bugt. Den mindste art, dværgcikaden, er udbredt i S-Grønland mod nord til omkring Nuuk.