Grønlandsk navn: Ippernaq niviortartoq
Latinsk navn: Ablabesmyia pulchripennis
Engelsk navn: Chironomids (Non-biting midges)
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Dansemyg

Dansemyg er meget talrige og dominerende i Arktis. Der findes over 100 arter i Grønland, hvoraf nogle er almindelige og vidt udbredte i V-Grønland. Dansemyggenes larver er et vigtigt fødegrundlag for mange fuglearter samt for fjeldørred.

Kendetegn
Dansemyg har en lang, slank bagkrop, en pukkel på brystet og ret korte vinger. Hannen har fjerbuskede antenner. Dansemyg optræder ofte i meget store sværme.

Føde
Voksne dansemyg lever ofte kun ganske få dage og tager ikke føde til sig. De har svagt udviklede munddele og stikker ikke.

Dansemyg - Ablabesmyia pulchripennis - Chironomids
Fakta
  • Levested: Fjeldet Ferskvand
  • Længde: 3-10 mm
  • Vingefang: ca. 15 mm
  • Parring: Forår-forsommer
  • Larvelængde: ca. 30 mm
  • Larvetid: Op til flere år
  • Puppetid: ca. 4-8 uger
Vidste du det?
Dansemyglarver er cylinderiske og kan være røde, glasklare eller grønne. De lever på bunden af søer, elve og vandløb og æder alger, bakterier, andre myggelarver og andet organisk materiale. Larverne kan være flere år om deres udvikling. De forpupper sig om foråret.