Grønlandsk navn: Uumanikitsoq
Latinsk navn: Baetis macani
Engelsk navn: Mayfly
Klasse: Insekter
Orden: Døgnfluer
Familie: Baetidae

Der findes kun én art af døgnfluer i Grønland. Den lever i S- og V-Grønland mod nord til Upernavik. Voksne døgnfluer lever kun fra få timer til en uge. Nymferne lever i ferskvand i vandløb, elve og søer.

Kendetegn
Døgnfluer er langstrakte insekter med små antenner, meget reducerede bagvinger og to lange haletråde. Nymfen mangler vinger og har 7 par gælleblade på bagkroppen.

Føde
Voksne døgnfluer har ubruelige munddele og tager ikke føde til sig. Nymferne lever af alger og plantedele, nogle også af smådyr.

Døgnflue - Baetis macani - Mayfly
Fakta
  • Levested: Fjeldet Ferskvand
  • Vingefang: 10 mm
  • Æg: Overvintrer
  • Nymfetid: Omkring 2 måneder
Vidste du det?
I løbet af juli-august gennemfører de grønlandske døgnfluenymfer op mod 27 hudskifter under vand. Derefter kommer nymfen op til overfladen og gennemgår endnu et hudskifte inden det fuldt udviklede voksne stadium. Arten overvintrer som æg.