Frøtæge, grønlandsk

Grønlandsk navn: Sikannertuusaq
Latinsk navn: Nysius groenlandicus
Engelsk navn: Arctic-alpine Seed Bug
Klasse: Insekter
Orden: Næbmunde
Familie: Frøtæger

Grønlandsk frøtæge lever overalt i Grønland, især i indlandet på tørre steder. Arten er sjælden i N-Grønland.

Kendetegn
Tæger har flad krop og vinger, der ligger fladt ind over kroppen i hvile. Forvingerne er delt i en sej, læderagtig del og en klar, hindeagtig spids. Bagvingerne er også hindeagtige.

Føde
Arten lever af frø. Den kan gennembore selv meget hårde frøskaller med sin snabel. Enzymer, der ledes ud gennem én kanal i snabelen, opløser frøet, hvis indre dele opsuges gennem en anden kanal.

Døgnflue - Baetis macani - Mayfly
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: 4 mm
  • Vingefang: 8 mm
  • Parring: Omkring august
  • Æg: Overvintrer
  • Nymfetid: Et par måneder
  • 1-årig livscyklus
Vidste du det?
Nymferne er små med rød bagkrop. De klækkes i forsommeren og gennemgår fem nymfestadier i løbet af sommeren. I august kommer de voksne tæger frem. De parrer sig, lægger æg og dør i starten af vinteren. Æggene overvintrer.