Grønlandsk navn: Tarsialukaaq
Latinsk navn: Gyrinus opacus
Engelsk navn: Whirlgig Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Hvirvlere

Der findes kun én art af hvirvlere i Grønland. Arten er udbredt i SV-Grønland i vegetationsrige damme og søer.

Kendetegn
Hvirvlere er små, ovale eller bådformede biller med korte følehorn besat med sansehår. De har todelte øjne, så de samtidig kan se både under og over vandoverfladen. Billen er glinsende sort eller metalblå med prikker på dækvingerne. Hvirvlere kan kendes på, at de hvirvler eller cirkler rundt på vandoverfladen. Larven er smal og 15 mm lang med lange gæller på bagkroppen.

Føde
Både de voksne og larverne er rovdyr, der æder andre insekter og smådyr, især myggelarver.

Hvirvler - Gyrinus opacus - Whirlgig Beetle
Fakta
Vidste du det?
Med de todelte øjne og korte følehorn, jager hvirvlere insekter fanget på vandoverfladen. De kan mærke vibrationerne fra byttet vha. antennerne. Det øverste af øjet ser over vandoverfladen, den nedre del af øjet ser under overfladen.