Kvægmyg

Grønlandsk navn: Unnaalik
Latinsk navn: Simulium vittatum
Engelsk navn: Black Fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Kvægmyg

Kvægmyg er udbredt i S- og V-Grønland mod nord til Upernavik. Kvægmyg kan sprede alvorlige sygdomme og dræbe kreaturer.

Kendetegn
Kvægmyg er små, fluelignende myg med brede vinger, korte antenner og store øjne. Mundelene er korte men effektive til at stikke/bide og suge blod med.

Føde
Det er kun de voksne hunner, der suger blod hos kvæg, heste og mennesker. Hannen dør efter parringen. Kvægmyg angriber blød, tynd hud ved øjne og ører. Larven lever af bakterier, som den filtrerer fra vandet med børster.

Kamik-kvægmyg - Simulium vittatum - Black Fly
Fakta
Vidste du det?
Kamik-kvægmyglarven lever i hurtigt strømmende eller kraftigt rindende vand. Larverne sidder fasthæftet på sten med et silkespind fra bagkroppen. Puppen er også fastgjort til sten med et silkespind.