Rovbille

Grønlandsk navn: Sikannertooq sullinerniaq
Latinsk navn: Quedius fellmanni
Engelsk navn: Rove Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Rovbiller

Der kendes mange arter af rovbiller i Grønland, som varierer i størrelse fra. 1,5 mm til 10 mm. Rovbillerne findes ofte på frodige, sydvendte skråninger, heder, græsland, i pilekrat, tørvemoser og langs søbredder.

Kendetegn
Rovbiller har korte dækvinger og flere synlige bagkropsled. Vingerne er ofte foldet meget sammen under dækvingerne. De fleste arter af rovbiller kan flyve, selv om det kan se ud som om, de ikke har vinger.

Føde
Rovbiller er rovdyr. Mange af arterne er dog altædende.

Rovbille - Quedius fellmanni - Rove Beetle
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: 1,5-10 mm

 

Vidste du det?
Der er nu færre store rovbiller i Grønland end tidligere. Det hænger måske sammen med, at tørvehusene, hvor de store rovbiller tidligere ofte levede i stort tal, nu er borte.