Snylteflue

Grønlandsk navn: Niviugak miluuttoq
Latinsk navn: Peleteria aenea
Engelsk navn: Tachina Fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Snylteflue

I Grønland kendes otte arter af snyltefluer. Fælles for arterne er, at deres larver lever inde i andre insekters larver.

Kendetegn
Snyltefluer er store, kraftige, mørke og børsteklædte med stive hår. Larverne er maddiker, der er tilspidsede i forenden og leddelte. Munddelene er trukket ind i kroppen.

Føde
Larverne er indvendige snyltere i andre insekter og dyr, især sommerfuglelarver. Snyltefluens larve slår først sin værtslarve ihjel, når denne larve er klar til at forpuppe sig.

Pukkelflue - Megaselia groenlandica - Hump-backed Fly
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: 12 mm
  • Vingefang: 18-20 mm
Vidste du det?
Snyltefluernes larver kan komme ind i værten ved enten selv at bore sig ind, ved at hunnen lægger æggene på værtens foderplante, eller ved at hunnen gennemborer værten og lægger æggene inde i værten. Snyltefluelarver kan ikke skifte vært.