Grønlandsk navn: Niviugak
Latinsk navn: Cynomya mortuorum
Engelsk navn: Blow-fly, Carrion-fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Spyfluer

Der findes seks arter af spyfluer i Grønland, og fluerne lever overalt i landet. De voksne fluer overvintrer på beskyttede steder, fx i huse, og de kommer frem, når temperaturen om foråret er tilstrækkelig til at de kan parre sig og lægge æg.

Kendetegn
Spyfluer er metalskinnende og børsteklædte. De fleste arter har kraftige, mørke ben og klare vinger. Brystet er ofte blåsort, og bagkroppen er blåsort eller mørkegrøn.

Føde
Spyfluer har en meget veludviklet lugtesans. Derfor kan de hurtigt finde frem til ådsler, dødt kød og ekskrementer, som de fortærer.

Spyflue - Cynomya mortuorum - Blow-fly, Carrion-fly
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde: 7-18 mm
  • Vingefang: 20 mm
Vidste du det?
Hunner af spyfluer lægger æg i ådsler og andet råddent dyrisk materiale. Her lever de maddike-lignende larver i og af det rådnende kød. Larverne gennemgår tre larvestadier, inden de forpupper sig og bliver til fuldt udviklede spyfluer.