Stikmyg, sortfodet

Grønlandsk navn: Ippernaq
Latinsk navn: Aedes nigripes
Engelsk navn: Mosquito
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Stikmyg

Sortfodet stigmyg er den almindeligste stikmyg i Grønland. Arten findes i hele Grønland og er især talrig om forsommeren i stille, lunt vejr.

Kendetegn
Stikmyg er slanke myg med meget lange ben, skælklædte vingerande og vingeribber samt lang stikke- og sugesnabel. Hannen har buskede følehorn. Både larver og pupper er udstyret med ånderør og hænger ned fra vandoverfladen i stillestående ferskvand.

Føde
Voksne hunner suger både nektar og blod, mens hannerne kun suger nektar. Larverne filtrerer små partikler fra vandet ved hjælp af børster.

Sortfodet stikmyg - Aedes nigripes - Mosquito
Fakta
Vidste du det?
I Grønland lægger stikmyg deres æg på søbredder eller ved vandløb, der kan bringe æggene videre til en sø. Hunner, som har suget blod, kan lægge mange æg, hvorimod hunner, der ikke har suget blod, kun lægger omkring 5-7 æg.