Grønlandsk navn: Tuttup kumaa
Latinsk navn: Cephenemyia trompe
Engelsk navn: Reindeer Nose Bot Fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Bremser

Der findes både svælg- og hudbremser i Grønland, hvor larverne er snyltere i pattedyr. Rensdyrets svælgbremse findes i SV-Grønland. Larverne af svælgbremsen er indvendige snyltere i rensdyr. Svælgbremsens æg klækkes inde i hunnen, som sprøjter larverne op i rensdyrets næsehule. Her lever de i slimhinden og svælget. De voksne larver nyses ud, forpupper sig i jorden og udvikler sig til voksne fluer.

Kendetegn
Bremser er store, kraftige og blødt behårede fluer. De kan ligne humlebier. Svælgbremsen er sort og gul med store øjne og reducerede munddele. De voksne bremser tager ikke føde til sig.

Svælgbremse - Cephenemyia trompe - Reindeer Nose Bot Fly
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde 16 mm
  • Vingefang: 30 mm
Vidste du det?
Bremser er blevet indført til Grønland med tamrener omkring 1952. I dag er bremser dog et alvorligt problem for vildrener, der påføres stress og vægttab. Rensdyr forsøger ihærdigt at slippe væk fra bremser, når de hører deres summen.