Vandkalv, stor grønlandsk

Grønlandsk navn: Minngoq (Larve: Eqisaavaq)
Latinsk navn: Colymbetes dolabratus
Engelsk navn: Great Diving Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Vandkalve

Stor grønlandsk vandkalv er udbredt i V- og Ø-Grønland mod nord til hhv. Upernavik og Daneborg. Billen lever i mindre søer, vandhuller og damme. Overvintringen som voksen finder dog sted ved større søer, der ikke bundfryser.

Kendetegn
Vandkalve er glatte, ovale, afrundede og strømlinede med brede og kraftigt behårede svømmeben bagest. Stor grønlandsk vandkalv er Grønlands største bille.

Føde
Både larverne og de voksne biller er rovdyr, der angriber ret store byttedyr. Larven sprøjter en væske ind i byttet. Væsken opløser byttets indre dele, som larven opsuger.

Stor grønlandsk vandkalv - Colymbetes dolabratus - Great Diving Beetle
Fakta
Vidste du det?
Stor grønlandsk vandkalv lever i vandet, men den er nødt til at komme op til overfladen for at få luft. Billen opbevarer luften i en luftlomme under dækvingerne. Larverne får luft gennem ånderør på bagkropsspidsen.