Grønlandsk navn: Kinguppak (Raaja)
Latinsk navn: Pandalus borealis
Engelsk navn: Pink Shrimp; Northern Shrimp
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Pandalidae

Dybhavsrejen lever i koldt vand og findes overalt langs Grønlands kyster, især ved sydøst- og vestkysten. Dybhavsrejer er en vigtig fiskeriresurse i Grønland.

Kendetegn
Dybhavsrejer er klart røde med sorte, runde øjne, 2 par følehorn, 5 par ben samt 5 par mindre halefødder, der bruges til at svømme med, og en lang, savtakket pandetorn forrest på skjoldet.

Føde
Dybhavssrejer søger føde om natten i de øvre vandlag. Føden består af alger og forskellige smådyr. Om dagen lever rejerne nær bunden.

Dybhavsreje - Pandalus borealis - Pink Shrimp; Northern Shrimp
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 16,5 cm
  • Dybhavsrejer er hermafroditter
  • Æg: 1000-4000 om året
  • Larverne lever i de frie vandmasser de første 1-3 måneder
  • 6 larvestadier
  • Maks. levealder: Omkring 10 år
Vidste du det?
Dybhavsrejer er hermafroditter (tvekønnede). I Grønland er de hanner de første 6-8 år, hvorefter de skifter køn til hunner. Hunnen gyder rognen i juli-oktober, hvor den befrugtes af hannen. Hunnen opbevarer rognen indtil næste år, hvor æggene klækkes april-juni.