Grønlandsk navn: Peqquk kiserliooq
Latinsk navn: Pagurus bernhardus
Engelsk navn: Hermit Crab
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Paguridae

Eremitkrebs lever på alle bundtyper i området uden for tidevandszonen.

Kendetegn
Eremitkrebs har en hård, forkalket forkrop og en blød, sækformet bagkrop, som den anbringer i et tomt sneglehus. Eremitkrebsen har kraftige, uens klosakse forrest på kroppen, to par gangben og to par små lemmer, der holder skallen fast. Eremitkrebs kan trække sig helt ind i skallen og bruge sine klosakse som låg, hvis de er i fare.

Føde
Eremitkrebsen skovler bundmateriale hen til munden med sine klosakse. Mundlemmerne filtrerer ådsler, detritus og forskellige små bunddyr fra sand og mudder.

Eremitkrebs - Pagurus bernhardus - Hermit Crab
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 10 cm (skjoldet udgør op til 3 cm)
Vidste du det?
Skallerne, som eremitkrebs lever i, er ofte dækket af smådyr som fx pindsvinepolyp, som får del i krebsens føde. De små dyr kan blive så talrige, at de vokser ud over sneglehusets munding. Derfor skal eremitkrebsen ikke skifte hus så hurtigt som ellers, fordi den kan vokse sig større end huset.