Krabbe, stor grønlandsk

Grønlandsk navn: Saattuaq
Latinsk navn: Chionoecetes opilio
Engelsk navn: Snow Crab
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Lithodidae

Stor grønlandsk krabbe findes ved Grønlands vestkyst på ler-, sand- eller stenbund, ofte ved havtemperatur under 4 grader. Hannerne lever på dybt vand, mens hunnerne og ynglen lever på lavere vand.

Kendetegn
Stor grønlandsk krabbe er grå, hvid, rødlig eller brunlig med ovalt skjold, gangben og udviklede kloasakse. Hannens skjold er omkring 7 cm i diameter, hunnen skjold kun ca. 5,5 cm.

Føde
Føden består af krebsdyr, små krabber, slangestjerner, bløddyr, snegle, fisk, søpindsvin og polypdyr. Larverne æder plankton.

Stor grønlandsk krabbe - Chionoecetes opilio - Snow Crab
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde (han): Op til 15 cm
  • Længde (hun): op til 9 cm
  • Parring: Først på foråret
  • Æg: Op til 150.000
  • Larverne lever i de frie vandmasser i 3-4 måneder
  • Maks. levealder: 13-15 år
Vidste du det?
Bestanden af stor grønlandsk krabbe er i tilbagegang i V-Grønland, hvor fangsten er faldet med over 50 % fra 1999 til 2003. Grønlands Naturinstitut anbefaler derfor en reduktion af fiskeriet.