Grønlandsk navn: Illeraq qaamasartoq
Latinsk navn: Thysanoessa raschii
Engelsk navn: Arctic Krill
Klasse: Krebsdyr
Orden: Lyskrebs
Familie: LyskrebsLyskrebs er meget almindelige i havene i Arktis. Lyskrebs kaldes også krill. De svømmer om natten frit rundt i store stimer i de øvre vandmasser. Om dagen skjuler de sig nær bunden.

Kendetegn
Lyskrebs er gennemsigtige og ligner rejer. De har skjold, 8 par svømmeben, buskformede gæller og lysorganer.

Føde
Lyskrebs søger føde om natten. De filtrerer dyre- og planteplankton fra vandet.

Lyskrebs - Thysanoessa raschii - Arctic Krill
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 20-25 mm
  • Kønsmodne ved en længde på ca. 14 mm
Vidste du det?
Lyskrebs eller krill udgør føden for mange havdyr, bl.a. bardehvaler, sild og andre fisk. Lyskrebs sørger dog også for føde til bunddyrene, idet lyskrebsenes afføring synker ned på havbunden.