Grønlandsk navn: Kaattungiaq
Latinsk navn: Semibalanus balanoides
Engelsk navn: Barnacle
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Lithodidae

Rur lever på ganske lavt vand, ofte i tidevandszonen. Rurer sidder tæt sammen i kolonier, hvilket gør parringen lettere.

Kendetegn
Rur er fasthæftet til sten, skaller bolværker og pæle. De lever inde i et hvidligt, vulkanlignende hus med et låg, der består af 4-6 bevægelige kalkplader. Selve dyret er fastgjort til bunden. Rurer har lange slanke lemmer, som er dækket af tætte børster. Disse bruges til at føre føde og vand ind i huset.

Føde
Rurer filtrerer detritus og plankton fra vandet.

Rur - Semibalanus balanoides - Barnacle
Fakta
  • Levested: Hav
  • Husets diameter: Op til 2 cm
  • Husets højde: 1-6 cm
  • Rurer er hermafroditter (tvekønnede)
  • Æg: Op til 10.000
  • Larverne lever i de frie vandmasser
  • Levealder: Op til 7 år
Vidste du det?
Rurer formerer sig ved at den lange penis stikkes ned i en anden rurs hus. Æggene befrugtes inde i huset, og senere slippes larverne ud i vandet. I forhold til dyrenes størrelse har rurer den længste penis af alle dyr.