Grønlandsk navn: Assagiarsuk
Latinsk navn: Carcinus maenas
Engelsk navn: Common Shore Crab
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Portunidae

Almindelig strandkrabbe lever på havbunden fra lavvandslinien ned til omkring 60 meters dybde. Strandkrabber optræder ofte mellem sten, alger og tang.

Kendetegn
Strandkrabber har bredt skjold med kraftige savtakker forrest, et par klosakse og fire par gangben. Krabbens farve varierer meget, men den er ofte brungrå eller grønlig. Strandkrabber skifter skal en til flere gange om året.

Føde
Strandkrabber er altædende og søger oftest føde om natten.

Strandkrabbe - Carcinus maenas - Common Shore Crab
Fakta
  • Levested: Hav
  • Skjoldbredde: Op til 7-8 cm
  • Æg: Op til 185.00
Vidste du det?
Strandkrabber har en flad bagkrop/hale, som er bøjet op under krabben. Hannens bagkrop er smal og spids, mens hunnens er bred og afrundet. Hunnen bærer æggene under bagkroppen.