Tangloppe

Grønlandsk navn: Kinguk
Latinsk navn: Gammarus duebeni
Engelsk navn: Brackish-water Amphipod Gammarus
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tanglopper
Familie: Gammaridae

Tanglopper lever i ret ferskt brakvand i strandsøer, indre dele af fjorde og i varme kilder i S-Grønland. Ved lavvande kan tanglopper findes under sten, vandplanter og tang i tidevandszonen.

Kendetegn
Tanglopper er grå eller grønlige med sorte øjne, lange følehorn og lange ben. Kroppen er krum, sammentrykt og leddelt. Hunnen er mindre end hannen og bærer en rugepose under forkroppen.

Føde
Tanglopper lever af vandplanter, detritus, ådsler og sårede eller halvrådne fisk.

Tangloppe - Gammarus duebeni - Brackish-water Amphipod Gammarus
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Hav
  • Længde: Op til ca. 15 mm
Vidste du det?
Parringen hos tanglopper finder sted lige efter hunnens hudskifte. Den større han rider derfor rundt oven på hunnen i lang tid inden selve parringen, mens han sørger for mad til hunnen. Efter hudskiftet befrugter hannen æggene i hunnens rugehule.