Grønlandsk navn: Illeraq
Latinsk navn: Cyclops strenuus
Engelsk navn: Cyclops
Klasse: Krebsdyr
Orden: Cyclopoida
Familie: Cyclopidae

Der findes 13 arter af ferskvands-vandlopper i Grønland. Arten cyclops strenuus er meget almindelig. Den lever nær overfladen i søer og damme. Mangler i N-Grønland.

Kendetegn
Vandlopper er leddelte og mangler skjold. De har et pandeøje, to par antenner, svømmelemmer på forkroppen og halenokker bagest på den smalle bagkrop. Cyclops bevæger sig med spjættende hop i vandet.

Føde
Vandlopper lever af mikroskopiske alger, som filtreres fra vandet.

Vandloppe - Cyclops strenuus - Cyclops
Fakta
  • Levested: Hav og Fjeldet
  • Længde: Op til 1,5-1,7 mm
  • 1 årlig generation i Grønland
Vidste du det?
Hos vandlopper opbevares æggene i hunnens to ægsække. Æggene klækkes om foråret, hvor de små larver kan ses. Larverne vokser langsomt, og bliver først fuldt udviklede i løbet af efteråret.