Grønlandsk navn: Niutooq
Latinsk navn: Mitopus morio
Engelsk navn: Harvestman
Klasse: Spindlere
Orden: Mejere
Familie: Opiliones

Der findes kun én mejerart i Grønland. Mitopus morio lever i V- og Ø-Grønland mod nord til hhv. Sissimiut og Ammassalik. Den grønlandske art kan modsat andre mejere være aktiv både dag og nat og findes i både frodig vegetation og på tørre, solrige steder. 

Kendetegn
Mejere har næsten kuglerund krop og 8 lange, tynde ben, der kan kastes af som forsvar mod fjender. Mejere kan ikke spinde.

Føde
Mejere er rovdyr, der lever af både levende og døde smådyr samt plantesafter.

Kvadratedderkop - Araneus quadratus - Four-spot Orb Weaver
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde (krop): Omkring 7 mm
  • Livscyklus: 1 år
Vidste du det?
Parringen ved mejere foregår ved, at hannen fører sit lange parringsorgan ind i hunnens æglægningsrør. Hunnen lægger æggene i jorden. Mejere overvintrer som æg.