Polarjæger

Grønlandsk navn: Avannaarsuata aasiaa
Latinsk navn: Pardosa glacialis
Engelsk navn: Arctic Wolf Spider
Klasse: Spindlere
Orden: Edderkopper
Familie: Jagtedderkopper

Polarjæger er udbredt i det meste af Grønland. Edderkoppen overvintrer under sten og i revner i jorden.

Kendetegn
Polarjægere er mørke og behårede med kort, lyst midterbånd og lyse sidebånd på forkroppen. Bagkrop med stort hjertemærke, og øjne anbragt i tre rækker. Før parringen udfører hannen en parringsdans for hunnen. Hannen bevæger palperne i cirkler, mens de forreste ben løftes op i jorden og strækkes frem.

Føde
Jagtedderkopper laver ikke fangnet, men jager insekter, edderkopper og andre smådyr i løb. 

Polarjæger - Pardosa glacialis - Arctic Wolf Spider
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Længde (hun): 6,5-8 mm
  • Længde (han): 6-7 mm
  • Livscyklus: Flere år
Vidste du det?
Hos polærjæger og arktisk kystjæger bærer hunnen ægsækken med sig, indtil æggene klækkes. Ungerne lever på ryggen af hunnen den første uges tid. Ægsækken er bleg og grønblå.