Leksikon om planter

Asimi er en webportal med et leksikon om Grønlands natur og er specielt tilrettelagt til brug i den grønlandske folkeskole. I tilknytning til portalen er udarbejdet en række foldetavler, som kan anvendes i forbindelse med feltarbejde.

Materialerne på www.asimi.gl må kopieres af institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan

Om navne på Asimi

Planterne, som omtales på Asimi, er benævnt med de mest almindelige navne på grønlandsk, dansk, engelsk og latin. I nogle tilfælde er der flere almindeligt anvendte navne for samme plante. De grønlandske navne er godkendt af Oqaasiliortut - Grønlands Sprognævn.

Aktiviteter og opgaver

Ved de enkelte artikler findes i mange tilfælde opgaver til kopiering efter Copydans regler. Nogle kopiark rummer navne på grønlandsk, dansk og engelsk. Der findes desuden opgaver og quizzer, som går på tværs af de enkelte dyre- og plantearter.

Opgaverne dækker yngstetrin, mellemtrin og ældstetrin.