• Båndtang, almindelig

  Klik for at læse mere

  Båndtang, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaarutaasat
  Latinsk navn: Petalonia fascia
  Engelsk navn: Sea Petals
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Scytosiphonales
  Familie: Scytosiphonaceae  >

  Almindelig båndtang findes i tidevandszonen, i klippepytter og i den øverste del af den altid vanddækkede zone.

  Kendetegn
  Løvet er hos almindelig båndtang båndformet med varierende længde og bredde alt efter voksestedet. I roligt vand på lav dybde er bladene korte og brede, mens de i mere uroligt vand er lange og smalle. Bladene udgår fra en lille stilk, der ender i en hæfteskive.

 • Bladtang, langstilket

  Klik for at læse mere

  Bladtang, langstilket

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qeqquaq
  Latinsk navn: Saccharina longicruris, Laminaria longicruris
  Engelsk navn: Northern Rhizome Kelp/Atlantic Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien


  Langstilket bladtang er en brunalge, der vokser på 4-12 meters dybde langs Grønlands kyster, i Vestgrønland findes algen mellem 62° n. br. og 82°n.br. Langstilket bladtang findes i beskyttede områder og i de ydre dele af fjordene, hvor planten kan danne kæmpestore tangskove. Om vinteren, hvor isen lukker for sollyset, bruger langstilket bladtang oplagret energi til at vokse.

  Kendetegn
  Langstilket bladtang har en hul stilk, der kan blive til 5-7 m lang. Bladet er 60 cm bredt og stærkt bølget i kanten. Algen hæfter til bunden med tråde, som udgår fra stilken.

 • Bladtang, skive-

  Klik for at læse mere

  Bladtang, skive-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qanallarnaq
  Latinsk navn: Laminaria solidungula
  Engelsk navn: Arctic Suction-cup Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien


  Skive-bladtang er en brunalge, som vokser på stenet bund et stykke fra kysten uden for tidevandszonen. Bladtang oplagrer energi i form af sukkerstoffer ved fotosyntese i løbet af sommeren. Om vinteren, når isen lukker for lyset, bruger planten en del af den oplagrede energi til at vokse.

  Kendetegn
  Planten er gylden til brunlig med en flad bladplade. Skive bladtang kendes fra andre arter bladtang ved, at planten er fasthæftet til bunden med en hæfteskive.

 • Bladtang, sortfods

  Klik for at læse mere

  Bladtang, sortfods

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qernaluk
  Latinsk navn: Laminaria nigripes
  Engelsk navn: Black-foot Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien

  Sortfods bladtang, som også kaldes sortstilket bladtang, vokser i tidevanszonen lige ud for grænsen for den laveste vandstand. Planten findes sjældent langt inde i fjordene, og den er konstateret indtil omkring 70° nordlig bredde. Sortfods bladtang har ikke rødder, men algen optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Den er ofte fasthæftet på sten, klipper eller muslingeskaller.

  Kendetegn
  Sortfods bladtang har en fliget bladplade, som bliver indtil 80 cm lang og ca. 30 cm bred. Stilken er massiv, og både den nederste del af bladpladen og stilken er sort, mens resten af bladpladen er gulbrun.

 • Blæretang

  Klik for at læse mere

  Blæretang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Equutit
  Latinsk navn: Fucus vesiculosus
  Engelsk navn: Bladderwrack
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien  Blæretang er en hårdfør brunalge, som vokser i tidevanszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Blæretang er meget almindelig og vokser i Vestgrønland indtil omkring 76° n.br. Blæretang har ikke rødder, men algen optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Blæretang sidder ofte fasthæftet på sten, klipper eller muslingeskaller.

  Kendetegn
  Blæretang er en læderagtig brunalge med fladt, gaffeldelt løv. Planten har ofte flydeblærer, der sidder parvis på hver side af midtribben.

 • Buletang

  Klik for at læse mere

  Buletang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sapangaasat
  Latinsk navn: Ascophyllum nodosum
  Engelsk navn: Norwegian Kelp, Knotted Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Laminariaceae  Buletang vokser langs beskyttede klippekyster fra tidevandszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Algen findes i Vestgrønland indtil omkring 72° n.br. Buletang overvintrer indefrosset i isfoden, dvs. inde i en tyk isbræmme, som dannes langs klippekysten.

  Kendetegn
  Buletang er en olivengrøn brunalge med et tykt, båndformet og grenet løv. Planten har store, ovale luftblærer på skuddene samt gullige frugtlegemer, der ligner små stikkelsbær. I Grønland danner buletang frugtlegemer om sommeren.

 • Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qiviuusat
  Latinsk navn: Pylaiella littoralis
  Engelsk navn: Sea Felt
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Acinetosporaceae  Almindelig dunalge er meget almindelig og forekommer både i tidevandszonen og i den øverste del af den altid vanddækkede zone. Dunalgen kan vokse som epifyt på klørtang og buletang. En epifyt er en plante, som vokser på andre planter uden at suge næring fra dem.

  Kendetegn
  Almindelig dunalge har et trådformet og grenet løv. Forgreningen er modsat og spredt. Almindelig dunalge vokser ofte i sammenfiltrede totter.

 • Fjertang, tandet

  Klik for at læse mere

  Fjertang, tandet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap uiffaa
  Latinsk navn: Ptilota serrata
  Engelsk navn: Northern Sea Fern
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Ceramiaceae  Tandet fjertang er en rødalge, som findes almindeligt i den øverste del af den altid vanddækkede zone og ned til omkring 50 meters dybde. Tandet fjertang er meget almindelig indtil omkring 79° nordlig bredde. Algen har ikke rødder, men den optager næring gennem løvets overflade. Tandet fjertang sidder ofte fasthæftet på sten, klipper, muslingeskaller eller levende bunddyr.

  Kendetegn
  Tandet fjertang kendes let på sit fint forgrenede, fjerformede løv.

 • Fjordsalat, mørk

  Klik for at læse mere

  Fjordsalat, mørk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap salaatia taarneq
  Latinsk navn: Ulvaria splendens
  Engelsk navn: Dark Sea Lettuce
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulvales
  Familie: Monostromataceae  Mørk fjordsalat findes i den øverste del af den vanddækkede zone langs kysten samt i mindre pytter i klipperne, som havet skyller ind over. Mørk fjordsalat kan anvendes i supper og salater. Mørk fjordsalat optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese.

  Kendetegn
  Mørk fjordsalat har til forskel fra søsalat kun et enkelt cellelag, og derfor er algens farve mørk grøn.

 • Grønkugle, kroggrenet

  Klik for at læse mere

  Grønkugle, kroggrenet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qiviuusat qorsuit
  Latinsk navn: Acrosiphonia arcta
  Engelsk navn: Arctic Sea Moss
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulotrichales
  Familie: Ulotrichaceae  Kroggrenet grønkugle er en grønalge, some vokser i tidevandszonen og i den øverste del af den altid vanddækkede zone.

  Kendetegn
  Grønkugle danner græsgrønne totter, der holdes sammen af rodtråde. Totterne består af tætte, oprette, grenede og enradede tråde. Kroggrenet grønkugle har krogformede skud. Algens celler kan være op til ti gange så lange som bredde.

 • Hultang

  Klik for at læse mere

  Hultang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Putoortut
  Latinsk navn: Agarum clathratum
  Engelsk navn: Sieve Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Costariaceae  Hultang er en af de almindeligste store arter af bladtang, der vokser langs Grønlands kyster. Hultang kan være ret dominerende. Algen findes fra den altid vanddækkede zone og ud til 15-40 meters dybde. Om vinteren bruger bladtang oplagret energi til at vokse. Energien er produceret ved fotosyntese om sommeren.

  Kendetegn
  Ligesom langstilket bladtang, sukkertang og vingetang fasthæftes hultang til bunden med hæftere, som udgår fra stilken. Stilken fortsætter som midtribbe op gennem bladet. Hultang kan kendes på, at løvet er hullet.

 • Klørtang, langfrugtet

  Klik for at læse mere

  Klørtang, langfrugtet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pullartaatsoq
  Latinsk navn: Fucus evanescens
  Engelsk navn: Knotted wrack
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien


  Langfrugtet klørtang findes fra tidevandszonen og indtil den øverste del af den altid vanddækkede zone. Langfrugtet klørtang trives godt i havneområder.

  Kendetegn
  Planten har et smalt, lysebrunt-olivengrønt, gaffeldelt løv med en ret tydelig midtribbe. Formeringsorganerne, som sidder i skudspidserne, er opsvulmede og lange. Arten er enbo, dvs. der finde både han- og hunfrugter på samme plante. Langfrugtet klørtang kan minde om blæretang uden flydeblærer.

 • Kræmmerhusalge

  Klik for at læse mere

  Kræmmerhusalge

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Saattuaqqat
  Latinsk navn: Monostroma grevillei
  Engelsk navn: Sea Cellophane
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulotrichales
  Familie: Gomontiaceae  Kræmmerhusalger findes på lavt, roligt vand i den altid vanddækkede zone. Bladene er spiselige, og de kan anvendes i supper og salater. Kræmmerhusalger optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Kræmmerhusalger sidder ofte fast på sten, klipper eller muslingeskaller, men de kan også vokse på andre alger.

  Kendetegn
  Kræmmerhusalger er grønne eller grøngule. Bladene består af et enkelt cellelag.

 • Kællingehår, blød

  Klik for at læse mere

  Kællingehår, blød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tukattoq
  Latinsk navn: Desmarestia viridis
  Engelsk navn: Stringly Acid Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Desmarestiales
  Familie: Desmarestiaceae  Blød kællingehår er en busket brunalge med trådformet løv. Blød kællingehår er ofte den eneste større alge, som står tilbage i områder, der afgræsses af søpindsvin. Man formoder, at det skyldes den syreholdige cellesaft.

  Kendetegn
  Blød kællingehår kendes ved en lang cylindrisk hovedgren, hvor sidegrenene altid sidder modsat overfor hinanden. Hvis planten ødelægges eller trækkes på land, får den en mørk, grøn farve på grund af et højt syreindhold i cellerne.

 • Ledtang, arktisk

  Klik for at læse mere

  Ledtang, arktisk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nagguaasalik
  Latinsk navn: Polysiphonia arctica
  Engelsk navn: Pretty Polly
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien  Arktisk ledtang er en rødalge, som findes på stor dybde, hvor planten ofte hæfter på andre tangarter. Arktisk ledtang er en meget almindelig rødalge, som danner op til 20 cm høje, forgrenede buske. Individerne er leddelte. Arktisk ledtang forekommer i havet fra det sydligste Grønland og til omkring 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Arktisk ledtang danner trådformede og stærkt forgrenede led, så algen fremtræder som en lille, rødbrun busk med meget fine grene.

 • Nyretang

  Klik for at læse mere

  Nyretang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tartunga
  Latinsk navn: Turnerella pennyi
  Engelsk navn: Red Sea-cabbage
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Furcellariaceae  Nyretang vokser på relativt stor dybde, hvor der er sparsom bevoksning af store bladtangarter. Planten findes ofte i området, hvor de store sammenhængende bevoksninger af brunalger er ophørt i 15-20 meters dybde. Arten forekommer langs Grønlands kyster indtil ca. 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Nyretang har et bladformet løv, som hos unge planter er tydeligt nyreformet, mens det hos ældre planter er mere uregelmæssigt. Der er ingen struktur i bladene.

 • Pisketang

  Klik for at læse mere

  Pisketang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Suloqqat
  Latinsk navn: Chordaria flagelliformis
  Engelsk navn: Northern Rhizome Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Chordariales
  Familie: Chordariaceae  Der findes to arter af pisketang i Grønland. Almindelig pisketang er mest typisk. Almindelig pisketang vokser på ret lavt vand i den øverste del af den altid vanddækkede zone sammen med skægtang. Skægtang vokser ofte som epifyt på pisketang. En epifyt er en plante, der vokser på en anden plante uden at tage næring fra den.

  Kendetegn
  Hos almindelig pisketang er løvet kompakt, fyldigt, mørkt og består af en kort hovedakse samt lange sidegrene. Planten har enrummede sporehuse (sporangier).

 • Purpurhinde, rød

  Klik for at læse mere

  Purpurhinde, rød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ameraasaq aappaluartoq
  Latinsk navn: Porphyra purpurea
  Engelsk navn: Purple Laver Seaweed (Red Nori)
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie: Bangiaceae  Rød purpurhinde er en spiselig rødalge, der bl.a. anvendes til sushi og i tangbrød. Rød purpurhinde vokser i det nederste af tidevandszonen og det øverste af den altid vanddækkede zone. Algen hæfter sig fast på sten, andre alger og rurer.

  Kendetegn
  Løvet er bladformet og afrundet til bredt lancetformet, ét cellelag tykt og rødligt til gråligt purpurfarvet. Bladet er fasthæftet til underlaget med en lille hæfteskive. Der kan udgå mere end et blad fra samme hæfteskive.

 • Purpurtråd

  Klik for at læse mere

  Purpurtråd

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Nujaasat taartut
  Latinsk navn: Bangia fuscopurpurea
  Engelsk navn: Black Sea-hair
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie:Bangiaceae

  Purpurtråd er en lille trådformet rødalge, som kan danne trådede overtræk på forskellige overflader. Algen findes i tidevandszonen, hvor den kan farve et område rødbrunt. Purpurtråd trives meget fint i bølgeslagszonen, og den er meget tolerant over for saltholdighed. Algen kan også vokse i ferskvand og findes i rindende vandløb.

  Kendetegn
  Purpurtråd danner ugrenede tynde tråde, som kan blive op til 15 cm lange.

 • Pølsetang

  Klik for at læse mere

  Pølsetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Inaluusat
  Latinsk navn: Scytosiphon lomentaria
  Engelsk navn: Soda Straws
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Dictyosiphonales
  Familie: Scytosiphonaceae


  <

  Pølsetang er en brunalge, som vokser i den nederste del af tidevanszonen og i øverste del af den altid vanddækkede zone. Pølsetang er meget almindelig og vokser i Grønland indtil omkring 74° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Pølsetang har et olivenbrunt løv af lange, tynde strenge, som kan være op til 30 cm lange. Strengene står opret i vandet, de er hule og ofte indsnørede. Pølsetang hæfter sig ofte til sten og muslingeskaller.

 • Ribbeblad, bugtet

  Klik for at læse mere

  Ribbeblad, bugtet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pilutakkaaq
  Latinsk navn: Phycodrys rubens
  Engelsk navn: Common Sea Oak
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Delesseriaceae


  Bugtet ribbeblad findes på mange vanddybder i den altid vanddækkede zone. Planterne nær overfladen har et smalt løv, mens planterne på dybere vand har et meget bredere løv. Bugtet ribbeblad findes i den altid vanddækkede zone ned til omkring 40 meters dybde.

  Kendetegn
  Bugtet ribbeblad har en tydelig struktur med bladstrenge, som kan minde om egeblade. Algen er farvet rød på grund af en dominans af et rødt pigment i bladene.

 • Rødblad, kile-

  Klik for at læse mere

  Rødblad, kile-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qooqqinertooq
  Latinsk navn: Coccotylus truncatus
  Engelsk navn: Coccotylus
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Phyllophoraceae


  Kile-rødblad er en ret almindelig art på dybt vand. Arten er en af de alger, som findes længst mod nord i Grønland. Kile-rødblad trives godt på dybt vand, hvor lyset er svagt. Arten findes også i fjorde med mudret bund, hvor algerne ikke kan hæfte sig fast.

  Kendetegn
  Kile-rødblad har en kort, rund stilk, hvorfra de kileformede blade strækker sig ud i vifteform. Langs bladrandene ses ofte nogle sorte yngleknopper.

 • Rødflig, tvedelt

  Klik for at læse mere

  Rødflig, tvedelt

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappilattunnguit
  Latinsk navn: Fimbrifolium dichotomum
  Engelsk navn: Fimbrifolium
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Cystocloniaceae  Tvedelt rødflig er en rødalge, som vokser i den altid vanddækkede zone og kan findes på store dybder ned til 30-40 meter under havoverfladen.

  Kendetegn
  Det bladformede løv er hos tvedelt rødflig meget regelmæssigt gaffelformet med mindre bladflige langs randen af de større blade. Bladene er størst og mest veludviklede ud mod den åbne kyst. Inde i fjordene er bladene noget smallere, og algen kan have et mere trådagtigt udseende.

 • Rørhinde

  Klik for at læse mere

  Rørhinde

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Quajaatit avaleraartut
  Latinsk navn: Enteromorpha prolifera
  Engelsk navn: Branched String Lettuce
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulvales
  Familie: Ulvaceae

  >br>

  Grønalgen rørhinde findes i flere forskellige former alt efter om kysten er udsat for bølgeslag eller om der er tale om en beskyttet kyst. Algen forekommer langs kysterne indtil ca. 79 ° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Løvet hos planterne langs beskyttede kyster bliver ca. 8 mm i diameter og op til 15 cm langt, mens løvet hos planter langs mere udsatte kyster bliver ca. 2 mm brede og op til 10 cm langt.

 • Skægtang

  Klik for at læse mere

  Skægtang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Umingasut
  Latinsk navn: Dictyosiphon foeniculaceus
  Engelsk navn: Golden Sea Hair
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae  Skægtang findes fra den øverste del af den altid vanddækkede zone og ud til stor dybde. Algen vokser på klipper og som epifyt på andre alger, fx dunalge og pisketang.

  Kendetegn
  Algen er lysebrun til gyldent brun og stærkt forgrenet. Plantens forgreningsmønster varierer alt efter voksestedet. Når skægtang er frugtbar har den mørkebrune, enrummede sporehuse, som er indsænkede i løvet.

 • Strengetang

  Klik for at læse mere

  Strengetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ujaluusat
  Latinsk navn: Chorda filum
  Engelsk navn: Spaghetti Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Chordaceae  Strengetang findes især på steder, hvor større bladtangarter ikke kan hæfte sig fast til bunden, fx hvor bunden består af småsten, grus eller sand. Strengetang forekommer langs kysterne op til ca. 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Strengetang danner ikke løv, men hele algen består af en kompakt streng uden sidegrene.

 • Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uisuk
  Latinsk navn: Sacharina latissima
  Engelsk navn: Sugar kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Sukkertang er en brunalge, der er meget udbredt langs Grønlands kyster og findes på 2-30 meters dybde. Sukkertang bruger oplagret energi (sukkerstoffer) til at vokse om vinteren, hvor isen lukker af for lyset. Energien er produceret om sommeren ved fotosyntese.
  Tangarten kan danne tætte bevoksninger, så det nogle steder kan minde og store skove på havets bund.

  Kendetegn
  Planten har en ret kort, solid stilk og en lang, bølget bladplade. Ligesom langstilket bladtang, vingetang og hultang fasthæftes planten til sten og klipper med hæftere, der udgår fra stilken.

 • Sækrod, arktisk (Kravetang)

  Klik for at læse mere

  Sækrod, arktisk (Kravetang)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qanallassuaq
  Latinsk navn: Saccorhiza dermatodea
  Engelsk navn: Furbellow
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminaria
  Familie: Sækrodfamilien  Arktisk sækrod findes i den altid vanddækkede zone på dybder mellem 2 og 20 meter. Som andre store bladtangarter kan den danne meget tætte bevoksninger. Arktisk sækrod vokser på vanddybder indtil ca. 20 meter, hvorefter lyset bliver for svagt til fotosyntesen.

  Kendetegn
  Arktisk sækrod kendes på en ringformet struktur nederst på stilken, hvorfra hæftetrådene udgår.

 • Søl

  Klik for at læse mere

  Søl

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Aappilattut
  Latinsk navn: Palmaria palmata
  Engelsk navn: Dulse, Dilsk
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Bangiales
  Familie: Palmariaceae  Søl er en rødalge, som har et højt indhold af proteiner, vitaminer og mineraler. Den kan tørres og spises som snack. Søl vokser i tidevandszonen og den øverste del af den altid vanddækkede zone. Planten gror på klipper, store sten og bladtang.

  Kendetegn
  Algens løv er rødt, bladformet og sammensat af flere bladgenerationer, idet nye blade dannes fra randen af de gamle blade. Algen sidder fasthæftet ved hjælp af en hæfteskive.

 • Sømos, rødt (Rødplys)

  Klik for at læse mere

  Sømos, rødt (Rødplys)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap issuatsiaa aapaluttoq
  Latinsk navn: Rhodochorton purpureum
  Engelsk navn: Red Sea Moss
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Acrochaetiales
  Familie: Acrochaetiaceae  Rødt sømos, som også kaldes rødplys, vokser især i tidevandszonen og i bølgeslagszonen på sten og klipper, hvor løvet danner et filtet overtræk. Algen består af nogle liggende tråde, der fastgør den til underlaget, og herfra udgår tynde, grenede tråde, som vokser op i vandet.

  Kendetegn
  Løvet består af rødlige og meget tynde, grenede tråde. Algen kan dække underlaget helt, så bevoksningen minder om en tæt mosbegroning.

 • Ulvehaletang, sort

  Klik for at læse mere

  Ulvehaletang, sort

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pamiuusaq taartoq
  Latinsk navn: Rhodomela lycopodioides
  Engelsk navn: Straggly Tail Weed
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Ceramiales
  Familie: Rhodomelaceae  Sort ulvehaletang forekommer meget almindeligt i tidevandszonen og i klippepytter. Arten er udbredt overalt langs Grønlands kyster bortset fra de allernordligste områder.

  Kendetegn
  Sort ulvehaletang har en eller flere hovedakser, som er tæt og stærkt forgrenet. Der dannes ofte mindre hårskud langs skudspidserne på løvet. Algen er ofte helt sort.

 • Vandhår, klippe-

  Klik for at læse mere

  Vandhår, klippe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Quajaatit torsusuut
  Latinsk navn: Cladophora rupestris
  Engelsk navn: Cladophora
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Vandhårordenen
  Familie: Vandhårfamilien  Klippe-vandhår findes på beskyttede steder i den nederste del af tidevandszonen samt i revner og sprækker på klipper. Vandhår trives godt i næringsrigt vand. Klippe-vandhår optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese.

  Kendetegn
  Klippe-vandhår kendes på algetrådenes meget mørke grønne farve. Den danner ofte tætte bevoksninger på beskyttede klippesider, der hælder ud mod havet.

 • Vingetang

  Klik for at læse mere

  Vingetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sulluitsoq
  Latinsk navn: Alaria esculenta
  Engelsk navn: Dabberlock; Winged Kelp

  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Vingetang findes ofte langs Grønlands yderkyster, og den kan vokse på steder, hvor planten er udsat for bølgeslag, og hvor der er god vandudskiftning. Om vinteren udnytter vingetang, som er en bladtang, oplagret energi, der er produceret ved fotosyntese om sommeren, til at vokse.

  Kendetegn
  Vingetang er fasthæftet til bunden med fæstere, der udgår fra stilken. Stilken fortsætter som en tydelig midtribbe op gennem bladet. Fra stilkens rand udgår også blade med sporehuse, som hver rummer en masse små frugtbare sporer, der kan blive til nye planter.