Bladtang, langstilket

Grønlandsk navn: Qeqquaq
Latinsk navn: Saccharina longicruris, Laminaria longicruris
Engelsk navn: Northern Rhizome Kelp/Atlantic Kelp
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Bladtang-ordenen
Familie: Bladtang-familien


Langstilket bladtang er en brunalge, der vokser på 4-12 meters dybde langs Grønlands kyster, i Vestgrønland findes algen mellem 62° n. br. og 82°n.br. Langstilket bladtang findes i beskyttede områder og i de ydre dele af fjordene, hvor planten kan danne kæmpestore tangskove. Om vinteren, hvor isen lukker for sollyset, bruger langstilket bladtang oplagret energi til at vokse.

Kendetegn
Langstilket bladtang har en hul stilk, der kan blive til 5-7 m lang. Bladet er 60 cm bredt og stærkt bølget i kanten. Algen hæfter til bunden med tråde, som udgår fra stilken.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Samlet længde: Op til 10 m
  • Langstilket bladtang er Grønlands største tangart
  • Formering: Sværmesporer, der dannes på bladet
  • Vækst: Vokser over 1 m om året
Langstilket bladtang - Laminaria longicruris, Saccharina longicruris - Northern Rhizome Kelp