Grønlandsk navn: Sapangaasat
Latinsk navn: Ascophyllum nodosum
Engelsk navn: Norwegian Kelp, Knotted Kelp
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Laminariales
Familie: LaminariaceaeBuletang vokser langs beskyttede klippekyster fra tidevandszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Algen findes i Vestgrønland indtil omkring 72° n.br. Buletang overvintrer indefrosset i isfoden, dvs. inde i en tyk isbræmme, som dannes langs klippekysten.

Kendetegn
Buletang er en olivengrøn brunalge med et tykt, båndformet og grenet løv. Planten har store, ovale luftblærer på skuddene samt gullige frugtlegemer, der ligner små stikkelsbær. I Grønland danner buletang frugtlegemer om sommeren.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig (kan blive over 10 år)
  • Løvlængde: op til 100 cm
  • Tvebo
  • Formering: Sporer

Buletang - Ascophyllum nodosum - Norwegian Kelp, Knotted Kelp