Klørtang, langfrugtet

Grønlandsk navn: Pullartaatsoq
Latinsk navn: Fucus evanescens
Engelsk navn: Knotted wrack
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Fucales
Familie: Klørtangfamilien


Langfrugtet klørtang findes fra tidevandszonen og indtil den øverste del af den altid vanddækkede zone. Langfrugtet klørtang trives godt i havneområder.

Kendetegn
Planten har et smalt, lysebrunt-olivengrønt, gaffeldelt løv med en ret tydelig midtribbe. Formeringsorganerne, som sidder i skudspidserne, er opsvulmede og lange. Arten er enbo, dvs. der finde både han- og hunfrugter på samme plante. Langfrugtet klørtang kan minde om blæretang uden flydeblærer.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Løvlængde: Omkring 15-40 cm
  • Kønnet formering ved befrugtning
Langfrugtet klørtang - Fucus evanescens - Knotted wrack