Grønlandsk navn: Tartunga
Latinsk navn: Turnerella pennyi
Engelsk navn: Red Sea-cabbage
Gruppe: Alger
Klasse: Rødalger
Orden: Gigartinales
Familie: FurcellariaceaeNyretang vokser på relativt stor dybde, hvor der er sparsom bevoksning af store bladtangarter. Planten findes ofte i området, hvor de store sammenhængende bevoksninger af brunalger er ophørt i 15-20 meters dybde. Arten forekommer langs Grønlands kyster indtil ca. 78° nordlig bredde.

Kendetegn
Nyretang har et bladformet løv, som hos unge planter er tydeligt nyreformet, mens det hos ældre planter er mere uregelmæssigt. Der er ingen struktur i bladene.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Løvlængde: Op til 80-100 cm
  • Havdybde: 15-25 m
Blæretang - Fucus vesiculosus - Bladderwrack