Sukkertang

Grønlandsk navn: Uisuk
Latinsk navn: Sacharina latissima
Engelsk navn: Sugar kelp
Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Ectocarpales
Familie: Chordariaceae


Sukkertang er en brunalge, der er meget udbredt langs Grønlands kyster og findes på 2-30 meters dybde. Sukkertang bruger oplagret energi (sukkerstoffer) til at vokse om vinteren, hvor isen lukker af for lyset. Energien er produceret om sommeren ved fotosyntese.
Tangarten kan danne tætte bevoksninger, så det nogle steder kan minde og store skove på havets bund.

Kendetegn
Planten har en ret kort, solid stilk og en lang, bølget bladplade. Ligesom langstilket bladtang, vingetang og hultang fasthæftes planten til sten og klipper med hæftere, der udgår fra stilken.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Bladpladens længde: Ca. 3 m
  • Bladpladens bredde: Ca. 30 cm
  • Formering: Sværmesporer, der dannes på løvet om vinteren
  • Vækst: Danner nye blade hvert år
Pisketang - Chordaria flagelliformis - Black whip weed