Grønlandsk navn: Pamiuusaq taartoq
Latinsk navn: Rhodomela lycopodioides
Engelsk navn: Straggly Tail Weed
Gruppe: Alger
Klasse: Rødalger
Orden: Ceramiales
Familie: RhodomelaceaeSort ulvehaletang forekommer meget almindeligt i tidevandszonen og i klippepytter. Arten er udbredt overalt langs Grønlands kyster bortset fra de allernordligste områder.

Kendetegn
Sort ulvehaletang har en eller flere hovedakser, som er tæt og stærkt forgrenet. Der dannes ofte mindre hårskud langs skudspidserne på løvet. Algen er ofte helt sort.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Løvlængde: Op til 10 cm
Blæretang - Fucus vesiculosus - Bladderwrack