Grønlandsk navn: Sulluitsoq
Latinsk navn: Alaria esculenta
Engelsk navn: Dabberlock; Winged Kelp

Gruppe: Alger
Klasse: Brunalger
Orden: Ectocarpales
Familie: Chordariaceae


Vingetang findes ofte langs Grønlands yderkyster, og den kan vokse på steder, hvor planten er udsat for bølgeslag, og hvor der er god vandudskiftning. Om vinteren udnytter vingetang, som er en bladtang, oplagret energi, der er produceret ved fotosyntese om sommeren, til at vokse.

Kendetegn
Vingetang er fasthæftet til bunden med fæstere, der udgår fra stilken. Stilken fortsætter som en tydelig midtribbe op gennem bladet. Fra stilkens rand udgår også blade med sporehuse, som hver rummer en masse små frugtbare sporer, der kan blive til nye planter.

Udbredelse:
Udbredelse i Grønland
Fakta:
  • Voksested: Hav
  • Flerårig
  • Længde: Op til 2-3 m
  • Formering: Sværmesporer, der dannes på bladet
  • Vækst: Danner nye blade hvert år
Vingetang - Alaria esculenta - Winged Kelp