BRUNALGER

 • Båndtang, almindelig

  Klik for at læse mere

  Båndtang, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qaarutaasat
  Latinsk navn: Petalonia fascia
  Engelsk navn: Sea Petals
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Scytosiphonales
  Familie: Scytosiphonaceae  >

  Almindelig båndtang findes i tidevandszonen, i klippepytter og i den øverste del af den altid vanddækkede zone.

  Kendetegn
  Løvet er hos almindelig båndtang båndformet med varierende længde og bredde alt efter voksestedet. I roligt vand på lav dybde er bladene korte og brede, mens de i mere uroligt vand er lange og smalle. Bladene udgår fra en lille stilk, der ender i en hæfteskive.

 • Bladtang, langstilket

  Klik for at læse mere

  Bladtang, langstilket

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qeqquaq
  Latinsk navn: Saccharina longicruris, Laminaria longicruris
  Engelsk navn: Northern Rhizome Kelp/Atlantic Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien


  Langstilket bladtang er en brunalge, der vokser på 4-12 meters dybde langs Grønlands kyster, i Vestgrønland findes algen mellem 62° n. br. og 82°n.br. Langstilket bladtang findes i beskyttede områder og i de ydre dele af fjordene, hvor planten kan danne kæmpestore tangskove. Om vinteren, hvor isen lukker for sollyset, bruger langstilket bladtang oplagret energi til at vokse.

  Kendetegn
  Langstilket bladtang har en hul stilk, der kan blive til 5-7 m lang. Bladet er 60 cm bredt og stærkt bølget i kanten. Algen hæfter til bunden med tråde, som udgår fra stilken.

 • Bladtang, skive-

  Klik for at læse mere

  Bladtang, skive-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qanallarnaq
  Latinsk navn: Laminaria solidungula
  Engelsk navn: Arctic Suction-cup Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien


  Skive-bladtang er en brunalge, som vokser på stenet bund et stykke fra kysten uden for tidevandszonen. Bladtang oplagrer energi i form af sukkerstoffer ved fotosyntese i løbet af sommeren. Om vinteren, når isen lukker for lyset, bruger planten en del af den oplagrede energi til at vokse.

  Kendetegn
  Planten er gylden til brunlig med en flad bladplade. Skive bladtang kendes fra andre arter bladtang ved, at planten er fasthæftet til bunden med en hæfteskive.

 • Bladtang, sortfods

  Klik for at læse mere

  Bladtang, sortfods

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qernaluk
  Latinsk navn: Laminaria nigripes
  Engelsk navn: Black-foot Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Bladtang-ordenen
  Familie: Bladtang-familien

  Sortfods bladtang, som også kaldes sortstilket bladtang, vokser i tidevanszonen lige ud for grænsen for den laveste vandstand. Planten findes sjældent langt inde i fjordene, og den er konstateret indtil omkring 70° nordlig bredde. Sortfods bladtang har ikke rødder, men algen optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Den er ofte fasthæftet på sten, klipper eller muslingeskaller.

  Kendetegn
  Sortfods bladtang har en fliget bladplade, som bliver indtil 80 cm lang og ca. 30 cm bred. Stilken er massiv, og både den nederste del af bladpladen og stilken er sort, mens resten af bladpladen er gulbrun.

 • Blæretang

  Klik for at læse mere

  Blæretang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Equutit
  Latinsk navn: Fucus vesiculosus
  Engelsk navn: Bladderwrack
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien  Blæretang er en hårdfør brunalge, som vokser i tidevanszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Blæretang er meget almindelig og vokser i Vestgrønland indtil omkring 76° n.br. Blæretang har ikke rødder, men algen optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Blæretang sidder ofte fasthæftet på sten, klipper eller muslingeskaller.

  Kendetegn
  Blæretang er en læderagtig brunalge med fladt, gaffeldelt løv. Planten har ofte flydeblærer, der sidder parvis på hver side af midtribben.

 • Buletang

  Klik for at læse mere

  Buletang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sapangaasat
  Latinsk navn: Ascophyllum nodosum
  Engelsk navn: Norwegian Kelp, Knotted Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Laminariaceae  Buletang vokser langs beskyttede klippekyster fra tidevandszonen og ud til den altid vanddækkede zone. Algen findes i Vestgrønland indtil omkring 72° n.br. Buletang overvintrer indefrosset i isfoden, dvs. inde i en tyk isbræmme, som dannes langs klippekysten.

  Kendetegn
  Buletang er en olivengrøn brunalge med et tykt, båndformet og grenet løv. Planten har store, ovale luftblærer på skuddene samt gullige frugtlegemer, der ligner små stikkelsbær. I Grønland danner buletang frugtlegemer om sommeren.

 • Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qiviuusat
  Latinsk navn: Pylaiella littoralis
  Engelsk navn: Sea Felt
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Acinetosporaceae  Almindelig dunalge er meget almindelig og forekommer både i tidevandszonen og i den øverste del af den altid vanddækkede zone. Dunalgen kan vokse som epifyt på klørtang og buletang. En epifyt er en plante, som vokser på andre planter uden at suge næring fra dem.

  Kendetegn
  Almindelig dunalge har et trådformet og grenet løv. Forgreningen er modsat og spredt. Almindelig dunalge vokser ofte i sammenfiltrede totter.

 • Hultang

  Klik for at læse mere

  Hultang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Putoortut
  Latinsk navn: Agarum clathratum
  Engelsk navn: Sieve Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Costariaceae  Hultang er en af de almindeligste store arter af bladtang, der vokser langs Grønlands kyster. Hultang kan være ret dominerende. Algen findes fra den altid vanddækkede zone og ud til 15-40 meters dybde. Om vinteren bruger bladtang oplagret energi til at vokse. Energien er produceret ved fotosyntese om sommeren.

  Kendetegn
  Ligesom langstilket bladtang, sukkertang og vingetang fasthæftes hultang til bunden med hæftere, som udgår fra stilken. Stilken fortsætter som midtribbe op gennem bladet. Hultang kan kendes på, at løvet er hullet.

 • Klørtang, langfrugtet

  Klik for at læse mere

  Klørtang, langfrugtet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Pullartaatsoq
  Latinsk navn: Fucus evanescens
  Engelsk navn: Knotted wrack
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Fucales
  Familie: Klørtangfamilien


  Langfrugtet klørtang findes fra tidevandszonen og indtil den øverste del af den altid vanddækkede zone. Langfrugtet klørtang trives godt i havneområder.

  Kendetegn
  Planten har et smalt, lysebrunt-olivengrønt, gaffeldelt løv med en ret tydelig midtribbe. Formeringsorganerne, som sidder i skudspidserne, er opsvulmede og lange. Arten er enbo, dvs. der finde både han- og hunfrugter på samme plante. Langfrugtet klørtang kan minde om blæretang uden flydeblærer.

 • Kællingehår, blød

  Klik for at læse mere

  Kællingehår, blød

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tukattoq
  Latinsk navn: Desmarestia viridis
  Engelsk navn: Stringly Acid Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Desmarestiales
  Familie: Desmarestiaceae  Blød kællingehår er en busket brunalge med trådformet løv. Blød kællingehår er ofte den eneste større alge, som står tilbage i områder, der afgræsses af søpindsvin. Man formoder, at det skyldes den syreholdige cellesaft.

  Kendetegn
  Blød kællingehår kendes ved en lang cylindrisk hovedgren, hvor sidegrenene altid sidder modsat overfor hinanden. Hvis planten ødelægges eller trækkes på land, får den en mørk, grøn farve på grund af et højt syreindhold i cellerne.

 • Pisketang

  Klik for at læse mere

  Pisketang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Suloqqat
  Latinsk navn: Chordaria flagelliformis
  Engelsk navn: Northern Rhizome Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Chordariales
  Familie: Chordariaceae  Der findes to arter af pisketang i Grønland. Almindelig pisketang er mest typisk. Almindelig pisketang vokser på ret lavt vand i den øverste del af den altid vanddækkede zone sammen med skægtang. Skægtang vokser ofte som epifyt på pisketang. En epifyt er en plante, der vokser på en anden plante uden at tage næring fra den.

  Kendetegn
  Hos almindelig pisketang er løvet kompakt, fyldigt, mørkt og består af en kort hovedakse samt lange sidegrene. Planten har enrummede sporehuse (sporangier).

 • Pølsetang

  Klik for at læse mere

  Pølsetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Inaluusat
  Latinsk navn: Scytosiphon lomentaria
  Engelsk navn: Soda Straws
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Dictyosiphonales
  Familie: Scytosiphonaceae


  <

  Pølsetang er en brunalge, som vokser i den nederste del af tidevanszonen og i øverste del af den altid vanddækkede zone. Pølsetang er meget almindelig og vokser i Grønland indtil omkring 74° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Pølsetang har et olivenbrunt løv af lange, tynde strenge, som kan være op til 30 cm lange. Strengene står opret i vandet, de er hule og ofte indsnørede. Pølsetang hæfter sig ofte til sten og muslingeskaller.

 • Skægtang

  Klik for at læse mere

  Skægtang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Umingasut
  Latinsk navn: Dictyosiphon foeniculaceus
  Engelsk navn: Golden Sea Hair
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae  Skægtang findes fra den øverste del af den altid vanddækkede zone og ud til stor dybde. Algen vokser på klipper og som epifyt på andre alger, fx dunalge og pisketang.

  Kendetegn
  Algen er lysebrun til gyldent brun og stærkt forgrenet. Plantens forgreningsmønster varierer alt efter voksestedet. Når skægtang er frugtbar har den mørkebrune, enrummede sporehuse, som er indsænkede i løvet.

 • Strengetang

  Klik for at læse mere

  Strengetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Ujaluusat
  Latinsk navn: Chorda filum
  Engelsk navn: Spaghetti Kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminariales
  Familie: Chordaceae  Strengetang findes især på steder, hvor større bladtangarter ikke kan hæfte sig fast til bunden, fx hvor bunden består af småsten, grus eller sand. Strengetang forekommer langs kysterne op til ca. 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Strengetang danner ikke løv, men hele algen består af en kompakt streng uden sidegrene.

 • Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uisuk
  Latinsk navn: Sacharina latissima
  Engelsk navn: Sugar kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Sukkertang er en brunalge, der er meget udbredt langs Grønlands kyster og findes på 2-30 meters dybde. Sukkertang bruger oplagret energi (sukkerstoffer) til at vokse om vinteren, hvor isen lukker af for lyset. Energien er produceret om sommeren ved fotosyntese.
  Tangarten kan danne tætte bevoksninger, så det nogle steder kan minde og store skove på havets bund.

  Kendetegn
  Planten har en ret kort, solid stilk og en lang, bølget bladplade. Ligesom langstilket bladtang, vingetang og hultang fasthæftes planten til sten og klipper med hæftere, der udgår fra stilken.

 • Sækrod, arktisk (Kravetang)

  Klik for at læse mere

  Sækrod, arktisk (Kravetang)

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qanallassuaq
  Latinsk navn: Saccorhiza dermatodea
  Engelsk navn: Furbellow
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Laminaria
  Familie: Sækrodfamilien  Arktisk sækrod findes i den altid vanddækkede zone på dybder mellem 2 og 20 meter. Som andre store bladtangarter kan den danne meget tætte bevoksninger. Arktisk sækrod vokser på vanddybder indtil ca. 20 meter, hvorefter lyset bliver for svagt til fotosyntesen.

  Kendetegn
  Arktisk sækrod kendes på en ringformet struktur nederst på stilken, hvorfra hæftetrådene udgår.

 • Vingetang

  Klik for at læse mere

  Vingetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sulluitsoq
  Latinsk navn: Alaria esculenta
  Engelsk navn: Dabberlock; Winged Kelp

  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Vingetang findes ofte langs Grønlands yderkyster, og den kan vokse på steder, hvor planten er udsat for bølgeslag, og hvor der er god vandudskiftning. Om vinteren udnytter vingetang, som er en bladtang, oplagret energi, der er produceret ved fotosyntese om sommeren, til at vokse.

  Kendetegn
  Vingetang er fasthæftet til bunden med fæstere, der udgår fra stilken. Stilken fortsætter som en tydelig midtribbe op gennem bladet. Fra stilkens rand udgår også blade med sporehuse, som hver rummer en masse små frugtbare sporer, der kan blive til nye planter.