ECTOCARPALES

 • Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Dunalge, almindelig

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qiviuusat
  Latinsk navn: Pylaiella littoralis
  Engelsk navn: Sea Felt
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Acinetosporaceae  Almindelig dunalge er meget almindelig og forekommer både i tidevandszonen og i den øverste del af den altid vanddækkede zone. Dunalgen kan vokse som epifyt på klørtang og buletang. En epifyt er en plante, som vokser på andre planter uden at suge næring fra dem.

  Kendetegn
  Almindelig dunalge har et trådformet og grenet løv. Forgreningen er modsat og spredt. Almindelig dunalge vokser ofte i sammenfiltrede totter.

 • Skægtang

  Klik for at læse mere

  Skægtang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Umingasut
  Latinsk navn: Dictyosiphon foeniculaceus
  Engelsk navn: Golden Sea Hair
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae  Skægtang findes fra den øverste del af den altid vanddækkede zone og ud til stor dybde. Algen vokser på klipper og som epifyt på andre alger, fx dunalge og pisketang.

  Kendetegn
  Algen er lysebrun til gyldent brun og stærkt forgrenet. Plantens forgreningsmønster varierer alt efter voksestedet. Når skægtang er frugtbar har den mørkebrune, enrummede sporehuse, som er indsænkede i løvet.

 • Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Sukkertang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Uisuk
  Latinsk navn: Sacharina latissima
  Engelsk navn: Sugar kelp
  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Sukkertang er en brunalge, der er meget udbredt langs Grønlands kyster og findes på 2-30 meters dybde. Sukkertang bruger oplagret energi (sukkerstoffer) til at vokse om vinteren, hvor isen lukker af for lyset. Energien er produceret om sommeren ved fotosyntese.
  Tangarten kan danne tætte bevoksninger, så det nogle steder kan minde og store skove på havets bund.

  Kendetegn
  Planten har en ret kort, solid stilk og en lang, bølget bladplade. Ligesom langstilket bladtang, vingetang og hultang fasthæftes planten til sten og klipper med hæftere, der udgår fra stilken.

 • Vingetang

  Klik for at læse mere

  Vingetang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Sulluitsoq
  Latinsk navn: Alaria esculenta
  Engelsk navn: Dabberlock; Winged Kelp

  Gruppe: Alger
  Klasse: Brunalger
  Orden: Ectocarpales
  Familie: Chordariaceae


  Vingetang findes ofte langs Grønlands yderkyster, og den kan vokse på steder, hvor planten er udsat for bølgeslag, og hvor der er god vandudskiftning. Om vinteren udnytter vingetang, som er en bladtang, oplagret energi, der er produceret ved fotosyntese om sommeren, til at vokse.

  Kendetegn
  Vingetang er fasthæftet til bunden med fæstere, der udgår fra stilken. Stilken fortsætter som en tydelig midtribbe op gennem bladet. Fra stilkens rand udgår også blade med sporehuse, som hver rummer en masse små frugtbare sporer, der kan blive til nye planter.