FURCELLARIACEAE

 • Nyretang

  Klik for at læse mere

  Nyretang

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Tartunga
  Latinsk navn: Turnerella pennyi
  Engelsk navn: Red Sea-cabbage
  Gruppe: Alger
  Klasse: Rødalger
  Orden: Gigartinales
  Familie: Furcellariaceae  Nyretang vokser på relativt stor dybde, hvor der er sparsom bevoksning af store bladtangarter. Planten findes ofte i området, hvor de store sammenhængende bevoksninger af brunalger er ophørt i 15-20 meters dybde. Arten forekommer langs Grønlands kyster indtil ca. 78° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Nyretang har et bladformet løv, som hos unge planter er tydeligt nyreformet, mens det hos ældre planter er mere uregelmæssigt. Der er ingen struktur i bladene.