GRøNALGER

 • Fjordsalat, mørk

  Klik for at læse mere

  Fjordsalat, mørk

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Immap salaatia taarneq
  Latinsk navn: Ulvaria splendens
  Engelsk navn: Dark Sea Lettuce
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulvales
  Familie: Monostromataceae  Mørk fjordsalat findes i den øverste del af den vanddækkede zone langs kysten samt i mindre pytter i klipperne, som havet skyller ind over. Mørk fjordsalat kan anvendes i supper og salater. Mørk fjordsalat optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese.

  Kendetegn
  Mørk fjordsalat har til forskel fra søsalat kun et enkelt cellelag, og derfor er algens farve mørk grøn.

 • Grønkugle, kroggrenet

  Klik for at læse mere

  Grønkugle, kroggrenet

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Qiviuusat qorsuit
  Latinsk navn: Acrosiphonia arcta
  Engelsk navn: Arctic Sea Moss
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulotrichales
  Familie: Ulotrichaceae  Kroggrenet grønkugle er en grønalge, some vokser i tidevandszonen og i den øverste del af den altid vanddækkede zone.

  Kendetegn
  Grønkugle danner græsgrønne totter, der holdes sammen af rodtråde. Totterne består af tætte, oprette, grenede og enradede tråde. Kroggrenet grønkugle har krogformede skud. Algens celler kan være op til ti gange så lange som bredde.

 • Kræmmerhusalge

  Klik for at læse mere

  Kræmmerhusalge

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Saattuaqqat
  Latinsk navn: Monostroma grevillei
  Engelsk navn: Sea Cellophane
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulotrichales
  Familie: Gomontiaceae  Kræmmerhusalger findes på lavt, roligt vand i den altid vanddækkede zone. Bladene er spiselige, og de kan anvendes i supper og salater. Kræmmerhusalger optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese. Kræmmerhusalger sidder ofte fast på sten, klipper eller muslingeskaller, men de kan også vokse på andre alger.

  Kendetegn
  Kræmmerhusalger er grønne eller grøngule. Bladene består af et enkelt cellelag.

 • Rørhinde

  Klik for at læse mere

  Rørhinde

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Quajaatit avaleraartut
  Latinsk navn: Enteromorpha prolifera
  Engelsk navn: Branched String Lettuce
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Ulvales
  Familie: Ulvaceae

  >br>

  Grønalgen rørhinde findes i flere forskellige former alt efter om kysten er udsat for bølgeslag eller om der er tale om en beskyttet kyst. Algen forekommer langs kysterne indtil ca. 79 ° nordlig bredde.

  Kendetegn
  Løvet hos planterne langs beskyttede kyster bliver ca. 8 mm i diameter og op til 15 cm langt, mens løvet hos planter langs mere udsatte kyster bliver ca. 2 mm brede og op til 10 cm langt.

 • Vandhår, klippe-

  Klik for at læse mere

  Vandhår, klippe-

  Klik for at læse mere

  Grønlandsk navn: Quajaatit torsusuut
  Latinsk navn: Cladophora rupestris
  Engelsk navn: Cladophora
  Gruppe: Alger
  Klasse: Grønalger
  Orden: Vandhårordenen
  Familie: Vandhårfamilien  Klippe-vandhår findes på beskyttede steder i den nederste del af tidevandszonen samt i revner og sprækker på klipper. Vandhår trives godt i næringsrigt vand. Klippe-vandhår optager næring gennem løvets overflade ved fotosyntese.

  Kendetegn
  Klippe-vandhår kendes på algetrådenes meget mørke grønne farve. Den danner ofte tætte bevoksninger på beskyttede klippesider, der hælder ud mod havet.